سوالات متداول تعمیرات تخصصی زیراکس

دو بار پرینت گرفتن پرینتر

چرا پرینتر دو بار پرینت می گیرد؟

چاپ سفید برگه در پرینتر

چرا پرینتر سفید چاپ می کند؟

روشن نشدن دستگاه کپی

چرا دستگاه کپی روشن نمی شود ؟

دستگاه کپی چگونه کار می کند؟

دستگاه کپی چگونه کار می کند؟

فهرست
خدمات پذیرش و تحویل دستگاه در محلثبت سفارش تعمیر
+