اخبار مرکز تخصصی زیراکس

شعبه فرجام

افتتاح شعبه ی جدید مرکز سخت افزار ایران در فرجام

100 شرکت مورد اعتماد جهان

انتخاب زیراکس به عنوان یکی از 100 شرکت مورد اعتماد جهان

دو محصول جدید کمپانی زیراکس

دو محصول جدید کمپانی زیراکس

خطای پویش در چاپگرهای زیراکس

انتشار اصلاحیه خطای پویش در چاپگرهای زیراکس

فهرست
خدمات پذیرش و تحویل دستگاه در محلثبت سفارش تعمیر
+